Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawach ochrony danych osobowych i informacji 95/46 / WE (RODO), informujemy o tym, w jaki sposób procesamy Państwa dane osobowe. 
 
 
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania i kontroli.
 
1. Administratorzy danych osobowych jest HYDROGLOB Paweł Stroński , ul. Twarda 25, 43-300 Bielsko-Biała

2. Zezwolenie na przesyłanie informacji, w tym na adres kierowany na adres: biuro [at] stalsport.pl

 
3. Państwa dane osobowe są na podstawie art. 6 ust. 1 świeci. f RODO, tj. w oparciu o
niezbędną konfigurację przez administratora;
 
4. Prawnie uzasadnione interesujące systemy przez administrację polegają na wykonywaniu umów
z klientami, a także oferowaniu klientom sprzedaży produktów i usług;
 
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie zapewniając
pełna ochrona przed nieuprawnionym dostępem osób;
 
6. Administrator w danych osobowych bez zgody
w jakim są dostępne przez powszechne użytkowanie tj. m.in. z Przedsiębiorstwa Krajowego
Rejestru Sądowego (CRS), czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG);
 
7) dane niejawne są udostępniane innym niż uprawnione przepisy prawa;
 
8. Państwa dane nie są organizacjom i instytucjom międzynarodowym; 
Administrator dokłada wszelkich starań, przechowywanych danych osobowych,
irygacja i ochrona organizacyjna i ich przypadkowe czyszczenie,
przypadkowa utrata, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, korzystaniem czy zespołem,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje 
Tekst prawo:
 
Administratorzy mają dostęp do danych osobowych,
 
Strona główna Administracja sprostowania Państwa danych osobowych,
 
jednostka od Administratora
 
akredytacja od Administratora ograniczenia
 
wniesienia sprzeciwu z tytułu Państwa danych osobowych,
 
cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie czyni 
 
bezskutecznym lub bezprawnym tych danych przed cofnięciem zgody,
 
dane osobowe dane osobowe,
 
wniesienia skargi do środka nadzorczego.
 
Zrób to w sposób opisany powyżej w pkt. 1 i 2. 
 
 
Polityka plików cookies
1. Informacje o automatyce bez żadnych informacji, z innymi informacjami w plikach cookie.

2. Pliki cookies (tzw. „Ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są dostępne w serwisie końcowym. Pliki cookie są zazwyczaj dostępne w witrynie internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na stronie końcowej oraz unikalny numer.
 
3. Podmiotem zamieszczającym końcowy serwis z plikami cookie oraz uzyskującym dostęp do nich jest Administrator.
 
4. Pliki cookies są w celu: 
 
wersja zawartości stron internetowych Serwisy preferencyjne i optymalizacja stron internetowych; W szczególności te urządzenia, które rozpoznają urządzenia do obsługi i dostosowywania do potrzeb; 
 
tworzenie anonimowych statystyk za za pośrednictwem Google Analytics (pliki cookie administratora: Google Inc z siedzibą w USA), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu mają dostęp do stron internetowych, jak ulepszanie ich struktury i zawartości; 
usługa sesji z obsługą, dzięki której Użytkownik nie może na każdej stronie podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 
5. W ramach Usługodawcy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” (sesyjne) oraz „stałe” (trwałe pliki cookie). Pliki cookie „sesyjne” są tymczasowe, które są w końcowej wersji do czasu wylogowania, strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. „Stałe” pliki cookie są w końcowej wersji przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia.
 
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie: 
 
„Podstawowe” pliki cookies, z dostępem do usług w ramach Serwisu,
 
np. uwierzytelniające pliki cookies do usług wymagających uwierzytelniania
 
w ramach Serwisu; 
 
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. usługa do nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
 
„Wydajnościowe” pliki cookies, zbieranie informacji o sposobie wykorzystania
 
ze stron internetowych Serwisu; 
 
„Funkcjonalne” pliki cookie, „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika i personalizacja interfejsu urządzenia, np. w zakresie języka lub regionu,
 
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiar czcionki, strony internetowe itp .; 
 
zewnętrzne pliki cookies, potrzebne zrobić Mapę Google czy też Facebooka (pliki cookie administratora:
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii)
 
7. Wiele przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w wersji końcowej. Użytkownicy serwisu mogą być dostępni w każdym czasie zmiany ustawień plików cookie.
 
Ustawienia te mogą być zmienione w ten sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookie są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. 
 
8. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą być przeprowadzane na niektóre funkcjonalności (np. Wyświetlenie Map Google) dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
9. Więcej informacji na temat plików cookie jest dostępnych na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 
W tej wyższej polityce plików cookie można wykorzystać fragmenty tej polityki, chronione prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska. 
Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/